Close

Energies renovables

Les energies renovables són fonts d’energia netes, inesgotables i competitives. Es diferencien dels combustibles fòssils principalment en la seva diversitat, abundància i potencial d’aprofitament a qualsevol part del planeta, però sobretot que no produeixen gasos d’efecte hivernacle –causants del canvi climàtic- ni emissions contaminants. A més, els costos evolucionen a la baixa de forma sostinguda, mentre que la tendència general de costos dels combustibles fòssils és l’oposada, al marge de la seva volatilitat conjuntural.