Close

Un autobús elèctric té un preu aproximat d’uns 500.000 euros.

Según la font de elPlural tenen un preu de $50.000-$80.000 (o mes)

Canviar la caldera de gas té un pressupost mitjà de 1.500€, encara que aquest import pot alterar segons la caldera escollida.

Hi ha caldera de gas de 1.700. Hi ha calderes elèctriques per 1000€.

Tot i que en alguns casos es poden instal·lar plauqes solars des de 1.000€,el més habitual es quan parlem d’instal·lacions en habitatges unifamiliars és que els pressupostos oscil·lin entre els 2.000€ i els 10.000€.En alguns casos,el preu pot arribar a superar els 16.000€.