Close

Nosaltres, hem seleccionat aquest tema perquè considerem que és un tema bastant important, no només per al nostre municipi sinó que és un tema de importancia a escala mundial. Nosaltres pensem que en la nostra ciutat estarem uns beneficis en salut, ja que no estarem tant en contacte amb emissions de CO₂, també de seguretat perquè si la nostra idea de reemplaçar les calderes de gas propà a gas natural aportaria baixa molt el risc a fuites i explosions. També, pensem que aquest tema si es compleix donaria una bona imatge al nostre país dels usos d’energies renovables i baixes emissions de CO₂ i amb aquesta bona imatge podem fer que més municipis es planegin el canvi i després dels municipis serà el país i del país podria influencia a la resta del món.