Close

Història de les energies renovables

A partir de la Revolució Industrial, amb l’aplicació industrial de la màquina de vapor, i més endavant encara més amb la tecnologia dels motors de combustió per als transports de persones i de mercaderies, es van abandonant parcialment aquestes formes d’aprofitament. En aquella època aquestes noves tecnologies es veuen com un elevat augment de la producció i una revolució eficaç als mitjans de transport, sense tenir en compte el cost social ni pensar en la seva sostenibilitat al llarg del temps. Més endavant l’ús generalitzat de l’electricitat, obtinguda sobretot a partir de la combustió de combustibles fòssils o nuclears, va contribuir a fer que el percentatge d’energies renovables dins del consum total energètic fos cada cop menor; alhora que aquest consum augmentava vertiginosament.